Τόμ. 11, Αρ. 31 (1994)

Πίνακας Περιεχομένων

Περιεχόμενα
 

ΜΕΛΕΤΕΣ

Για την ηδονή: Ο Αριστοτέλης κατά τον G. Ryle
Γεώργιος Μανωλίδης 3-6
Τέλος της πολιτικής; Προβλήματα σύγχρονης πολιτικής συνείδησης
Τάσος Μπουγάς 7-29
Η φιλοσοφία του ολισμού
Αιμίλιος Μπουρατίνος 30-45
Ακριβής επιστήμη και απόδειξη κατά τον Αριστοτέλη
Νικόλαος Χρόνης 46-57

ΠΑΡΟΥΣΙΑΣΕΙΣ ΒΙΒΛΙΩΝ

Θ. Πελεγρίνη, Μάγοι της φιλοσοφίας
Στυλιανή Οικονόμου 58-65
Νικόλαος Μαυροκορδάτος, Φιλοθέου Πάρεργα-Les loisers de Philothee
Παρασκευή Τσιώρη 66-71

ΦΙΛΟΣΟΦΙΚΕΣ ΔΡΑΣΤΗΡΙΟΤΗΤΕΣ

"Κοσμοχώρος και Φιλοσοφία", Δελφοί, 22-25 Οκτωβρίου 1993
Ιωάννης Λυριτζής 72-73
"Ελληνική φιλοσοφία και Ευρώπη" ( Αθήνα, Ημερίδα, 20/11/1993 )
Ιωάννης Καλογεράκος 73-75
"Η φιλοσοφία στα Γιάννινα. 250 χρόνια από την έλευση του Ευγενίου Βούλγαρη στην πόλη μας"
Κώστας Πέτσιος 75-76
Έκτο Πανελλήνιο Συνέδριο Φιλοσοφίας
- - 77
Έκτο Εβδομαδιαίο Δίμηνο Σεμινάριο Φιλοσοφίας
- - 78-79
Έκτο Διεθνές Συνέδριο Ελληνικής Φιλοσοφίας ( Ιερισσός, 19-26 Αυγούστου 1994 )
- - 80-81
Έβδομο Διεθνές Συνέδριο Ελληνικής Φιλοσοφίας ( Πάτμος 20-30 Αυγούστου 1995 )
- - 82-88
Ανακοινώσεις-Διαλέξεις-Εκδηλώσεις
- - 88-94

ΔΕΛΤΙΟ ΕΛΛΗΝΙΚΗΣ ΦΙΛΟΣΟΦΙΚΗΣ ΒΙΒΛΙΟΓΡΑΦΙΑΣ

Δελτίο ελληνικής φιλοσοφικής βιβλιογραφίας
  95-98
Βιβλία που έλαβε η Ελληνική Φιλοσοφική Επιθεώρηση
  99-100


ISSN: 1105-8978