Τόμ. 10, Αρ. 36 (1981)

Ο Γοργίας και η σοφιστική

Πίνακας Περιεχομένων

Περιεχόμενα

[Εξώφυλλο Τεύχους 36] PDF
χωρίς σελ/μηση
Οι λόγοι του Γοργία PDF
Παύλος Καλλιγάς σελ. 275-317
The interpretation of Gorgias’ treatise: περί του μη όντος ή περί φύσεως PDF
G. B. Kerferd σελ. 319-327
Η ερμηνεία της πραγματείας του Γοργία: περί του μη όντος ή περί φύσεως PDF
G. B. Kerferd, Πατέλλη Ιόλη (μτφρ.) σελ. 329-338
Η πιθανολόγηση ως μέθοδος απόδειξης στον Γοργία PDF
Γιάννης Αναστασίου σελ. 339-354
Die wahrseinlichkeitsargumentation als beweismethode bei Gorgias PDF
Jannis Anastassiou σελ. 355-371
Η θέση της σοφιστικής στη διαλεκτική του Αριστοτέλη. Παρατηρήσεις στα Τοπικά και στους Σοφιστικούς Ελέγχους PDF
Παντελής Μπασάκος σελ. 373-387
La place de la sophistique dans la dialectique d’Aristote. Remarques sur les Topiques et les Refutations Sophistiques PDF
Pantelis Basakos σελ. 389-403
Βιβλιοκρισίες - Κριτικές αναλύσεις: Adam Schaff: γλώσσα και γνώση PDF
Παντελής Νικολακόπουλος σελ. 405-420
Φιλοσοφικά περιοδικά PDF
Κώστας Κούτρας σελ. 421-431
[Περιεχόμενα Τεύχους 36] PDF
χωρίς σελ/μησηΔΕΥΚΑΛΙΩΝ

Πασιθέη: Ηλεκτρονικές Επιστημονικές Δημοσιεύσεις Ανοικτής Πρόσβασης, 2008-2012
Βιβλιοθήκη & Κέντρο Πληροφόρησης - Πανεπιστήμιο Πατρών