Τόμ. 10

Αρ. 33-34 (1981) Οι Ελεάτες

Πίνακας Περιεχομένων

Περιεχόμενα

[Εξώφυλλο Τευχών 33-34] PDF
χωρίς σελ/μηση
[Ανακοίνωση] PDF
[Ανωνύμως] χωρίς σελ/μηση
[Περιεχόμενα Τευχών 33-34] PDF
χωρίς σελ/μηση
Τα κείμενα: οι Πρόδρομοι: Ξενοφάνης, Ηράκλειτος PDF
Ευάγγελος Ν. Ρούσσος σελ. 4-8
Τα κείμενα: οι Δάσκαλοι: Παρμενίδης, Ζήνων, Μέλισσος PDF
Ευάγγελος Ν. Ρούσσος σελ. 8-29
Τα κείμενα: ο Αντίλογος: Γοργίας PDF
Ευάγγελος Ν. Ρούσσος σελ. 30-39
Σχεδίασμα ιστορικής εισαγωγής στους Ελεάτες PDF
Ευάγγελος Ν. Ρούσσος σελ. 41-56
Ηράκλειτος, Παρμενίδης και η απλοϊκή μεταφυσική των πραγμάτων PDF
Αλέξανδρος - Φοίβος Δ. Μουρελάτος σελ. 57-75
Parmenide penseur du Cosmos PDF
Jean Frere σελ. 77-86
Ο Παρμενίδης στοχαστής του κόσμου PDF
Jean Frere, Νικολούδη Στέλα (μτφρ.) σελ. 87-96
On Parmenides’ three ways of inquiry PDF
Alexander Nehamas σελ. 97-111
Οι τρείς οδοί διζήσιος του Παρμενίδη PDF
Αλέξανδρος Νεχάμας, Καλλιγάς Παύλος (μτφρ.) σελ. 113-129
Space for Zeno PDF
O. Testudo σελ. 131-145
Ο χώρος για τον Ζήνωνα PDF
O. Testudo, Καλλιγάς Παύλος (μτφρ.) σελ. 147-163
Βιβλιογραφία για τους Ελεάτες PDF
Ευάγγελος Ν. Ρούσσος σελ. 165-185
Ε. Π. Παπανούτσος 17.5.1982 PDF
Μυρτώ Δραγώνα - Μονάχου σελ. 187-188
[Ανακοίνωση - Έκκληση] PDF
Νικόλαος Αυγελής, Θεόφιλος Βεΐκος, Αναστάσιος Ν. Ζούμπος, Γεώργιος Ι. Μουρέλος χωρίς σελ/μηση
[Ανακοίνωση - Appeal] PDF
Monroe C. Beardsley, Max Black, Mario Bunge, Harry M. Bracken χωρίς σελ/μησηΔΕΥΚΑΛΙΩΝ

Πασιθέη: Ηλεκτρονικές Επιστημονικές Δημοσιεύσεις Ανοικτής Πρόσβασης, 2008-2012
Βιβλιοθήκη & Κέντρο Πληροφόρησης - Πανεπιστήμιο Πατρών