Τόμ. 6, Αρ. 20 (1977)

Φιλοσοφία της φυσικής

Πίνακας Περιεχομένων

Περιεχόμενα

[Εξώφυλλο Τεύχους 20] PDF
χωρίς σελ/μηση
Εισαγωγικό σημείωμα PDF
Ευτύχης Ι. Μπιτσάκης σελ. 371-374
Η φιλοσοφική σημασία της θεωρίας της σχετικότητας PDF
H. Reichenbach, Χριστοδουλίδης Παύλος (μτφρ.) σελ. 375-394
Η Σχετικότητα PDF
P. Langevin, Μπιτσάκης Ευτύχης Ι. (μτφρ.) σελ. 395-404
Γενικές αρχές της θεωρίας της βαρύτητας του Einstein PDF
V. Fock, Λογοθέτης Γ. (μτφρ.) σελ. 405-415
Οι βάσεις της νεότερης κοσμολογίας PDF
J. Merleau-Ponty, Π.Χ. (μτφρ.) σελ. 416-426
Κβαντική Φυσική και Φιλοσοφία PDF
N. Bohr, Χριστοδουλίδης Παύλος (μτφρ.) σελ. 427-434
Η διαμάχη για την ερμηνεία της κβαντικής μηχανικής PDF
Γ. Κωνσταντόπουλος σελ. 435-444
Κβαντική Λογική και Μη-διαχωρίσιμο PDF
B. D. Espagnat, Μπιτσάκης Ευτύχης Ι. (μτφρ.) σελ. 445-470
Εντοπισμός, πιθανότητες και αβεβαιότητες στην κυματική μηχανική PDF
Louis De Broglie, Georges Lochak, Alberto Beswick, Ζερμπίνη Χ. (μτφρ.) σελ. 471-484
Η έννοια του φυσικού συστήματος PDF
Ευτύχης Ι. Μπιτσάκης σελ. 485-507
Βιογραφικά PDF
[Ανωνύμως] σελ. 508-509
Νεκρολογία: Τάσος Γιανναράς PDF
Παύλος Χριστοδουλίδης σελ. 510-512ΔΕΥΚΑΛΙΩΝ

Πασιθέη: Ηλεκτρονικές Επιστημονικές Δημοσιεύσεις Ανοικτής Πρόσβασης, 2008-2012
Βιβλιοθήκη & Κέντρο Πληροφόρησης - Πανεπιστήμιο Πατρών