Πασιθέη


Η Πασιθέη είναι μια πλατφόρμα πλήρους ηλεκτρονικής έκδοσης επιστημονικών περιοδικών ανοικτής πρόσβασης, που φιλοξοξεί να αποτελέσει ένα δυναμικό εργαλείο (α) για την βελτίωση της επιστημονικής επικοινωνίας στη χώρα μας, (β) για τον εμπλουτισμό και την διάχυση του ελληνικού ψηφιακού επιστημονικού περιεχομένου και (γ) για την προώθηση της ιδέας της ανοικτής πρόσβασης σε επιστημονικό περιεχόμενο προς όφελος της επιστημονικής και ερευνητικής κοινότητας και της κοινωνίας γενικότερα.

 


Academia

Εξώφυλλο AcademiaTo ηλεκτρονικό περιοδικό ACADEMIA δημιουργήθηκε από το Δίκτυο "Πολιτικές Ανώτατης Εκπαίδευσης" (http://hepnet.upatras.gr). Είναι ένα διεθνές περιοδικό με κριτές που δημοσιεύει άρθρα και κριτικές βιβλίων από όλο το πεδίο της Ανώτατης Εκπαίδευσης.

Προβολή Περιοδικού | Τρέχον Τεύχος | Εγγραφείτε

Review of Science, Mathematics and ICT Education

Εξώφυλλο Review Of Science, Mathematics And ICT EducationΤο ηλεκτρονικό περιοδικό "Review of Science, Mathematics and ICT Education" αποτελεί μια συλλογική πρωτοβουλία του Εργαστηρίου Διδακτικής των Επιστημών, Μαθηματικών και ΤΠΕ του Πανεπιστημίου Πατρών.

Προβολή Περιοδικού | Τρέχον Τεύχος | Εγγραφείτε

Educational Journal of the University of Patras UNESCO Chair

Εξώφυλλο Educational Journal of the University of Patras UNESCO ChairΤο "Educational Journal of the University of Patras UNESCO Chair" είναι Ανοικτής Πρόσβασης και ομότιμης κρίσης διεθνές περιοδικό δημοσιευμένο από το Τμήμα Εκπαίδευσης και Αγωγής της Προσχολικής Ηλικίας του Πανεπιστημίου Πατρών.

Προβολή Περιοδικού | Τρέχον Τεύχος | Εγγραφείτε

Electra

Εξώφυλλο ElectraΤο ηλεκτρονικό περιοδικό Electra είναι μια περιοδική ηλεκτρονική έκδοση του Εργαστηρίου Μελέτης Μύθου και Θρησκείας στην Ελληνική και Ρωμαϊκή Αρχαιότητα που ιδρύθηκε από το Τμήμα Φιλολογίας του Πανεπιστημίου Πατρών.

Προβολή Περιοδικού | Τρέχον Τεύχος | Εγγραφείτε

Mediterranean Morphology Meeting

Εξώφυλλο Mediterranean Morphology MeetingΤα πρακτικά των ετήσιων συναντήσεων Mediterranean Morphology Meetings (MMM).

Προβολή Περιοδικού | Τρέχον Τεύχος | Εγγραφείτε

Modern Greek Dialects and Linguistics Theory

Εξώφυλλο Modern Greek Dialects and Linguistics TheoryΤα πρακτικά του Διεθνούς Συνεδρίου Νεοελληνικών Διαλέκτων και Γλωσσολογικών Θεωριών.

Προβολή Περιοδικού | Τρέχον Τεύχος | Εγγραφείτε

Patras Working Papers in Linguistics

Εξώφυλλο Patras Working Papers in LinguisticsΤο Patras Working Papers in Linguistics είναι μια διετής έκδοση του Εργαστηρίου Νεοελληνικών Διαλέκτων του Τμήματος Φιλολογίας του Πανεπιστημίου Πατρών.

Προβολή Περιοδικού | Τρέχον Τεύχος | Εγγραφείτε

i-δαστα

Εξώφυλλο i-ΔΑΣΤΑΤο ψηφιακό αρχείο της περιοδικής έκδοσης της Δομής Απασχόλησης & Σταδιοδρομίας (ΔΑΣΤΑ) του Πανεπιστημίου Πατρών.

Προβολή Περιοδικού | Τρέχον Τεύχος | Εγγραφείτε

Αξιολογικά

Εξώφυλλο ΑξιολογικάΨηφιακό αρχείο του περιοδικού "Αξιολογικά".

Προβολή Περιοδικού | Τρέχον Τεύχος | Εγγραφείτε

Δευκαλίων

Εξώφυλλο ΔευκαλίωνΨηφιακό αρχείο του περιοδικού "Δευκαλίων".

Προβολή Περιοδικού | Τρέχον Τεύχος | Εγγραφείτε

Ελληνική Φιλοσοφική Επιθεώρηση

Εξώφυλλο Ελληνικής Φιλοσοφικής ΕπιθεώρησηςΨηφιακό αρχείο του περιοδικού "Ελληνική Φιλοσοφική Επιθεώρηση".

Προβολή Περιοδικού | Τρέχον Τεύχος | Εγγραφείτε