Πλήρες Τεύχος 1, Οκτώβριος 2011

i-δαστα Πανεπιστήμιο Πατρών

Περίληψη


Γνωριμία με τις δομές Απασχόλησης & Σταδιοδρομίας του Πανεπιστημίου Πατρών:

- Δομή Απασχόλησης και Σταδιοδρομίας (ΔΑΣΤΑ) Πανεπιστημίου Πατρών

- Γραφείο Πρακτικής Άσκησης Φοιτητών Πανεπιστημίου Πατρών

- Γραφείο Διασύνδεσης Πανεπιστημίου Πατρών

- Μονάδα Καινοτομίας και Επιχειρηματικότητας Πανεπιστημίου Πατρών

Δημιουργία Δικτύου Δια-ιδρυματικής Συνεργασίας ΔΑΣΤΑ

Ολοκλήρωση α΄ κύκλου Πρακτικής Άσκησης Φοιτητών Π.Π.

Ανανεωμένο website του Γραφείου Διασύνδεσης του Πανεπιστημίου Πατρών

Στελέχωση γραφείου Μονάδας Καινοτομίας και Επιχειρηματικότητας Πανεπιστημίου Πατρών

Πλήρης πρόσβαση στις υπηρεσίες των γραφείων απασχόλησης και σταδιοδρομίας από ΑμΕΑ

Πρακτική άσκηση στην Ευρώπη - ERA-PLACES

Υποτροφίες μέσω του προγράμματος Fulbright – Schuman

Forum επιχειρηματικών συναντήσεων στους τομείς της Ναυπηγικής Βιομηχανίας, του Μηχανικού Εξοπλισμού και της Θαλάσσιας Τεχνολογίας

3μερο επιχειρηματικότητας STARTup Live Athens


Πλήρες Κείμενο: PDF

Refbacks

  • Δεν υπάρχουν προς το παρόν refbacks.Δομή Απασχόλησης & Σταδιοδρομίας (ΔΑΣΤΑ) Πανεπιστημίου Πατρών

Πασιθέη: Ηλεκτρονικές Επιστημονικές Δημοσιεύσεις Ανοικτής Πρόσβασης, 2008-2014, Βιβλιοθήκη & Κέντρο Πληροφόρησης - Πανεπιστήμιο Πατρών