Τόμ. 12, Αρ. 2 (1994)

Πίνακας Περιεχομένων

Περιεχόμενα

[Εξώφυλλο Τεύχους 2] PDF
χωρίς σελ/μηση
[Περιεχόμενα Τεύχους 2] PDF
χωρίς σελ/μηση
Επιστήμη, ισχύς και απόφαση PDF
Παναγιώτης Κονδύλης σελ. 157-179
Ποίηση, μύθος, επιστήμη PDF
Φ. Μάρκου, W. Balzer, Νασούλη Βικτωρία (μτφρ.) σελ. 181-202
Έργο και κείμενο PDF
Gregory Currie, Παγωνδιώτης Κωνσταντίνος (μτφρ.) σελ. 203-223
Συγκειμενικότητα και υπερσυγκειμενικότητα: παραλλαγές ενός θέματος στους Wittgenstein, Schapp και Bateson PDF
Hans Rudi Fischer, Fritz B. Simon, Νασούλη Βικτωρία (μτφρ.) σελ. 225-247ΔΕΥΚΑΛΙΩΝ

Πασιθέη: Ηλεκτρονικές Επιστημονικές Δημοσιεύσεις Ανοικτής Πρόσβασης, 2008-2012
Βιβλιοθήκη & Κέντρο Πληροφόρησης - Πανεπιστήμιο Πατρών