Τόμ. 11, Αρ. 2 (1993)

Πίνακας Περιεχομένων

Περιεχόμενα

[Εξώφυλλο Τεύχους 2] PDF
χωρίς σελ/μηση
[Περιεχόμενα Τεύχους 2] PDF
χωρίς σελ/μηση
Κανονιστικότητα, σχετικισμός και μετριασμός στην πολιτική φιλοσοφία της νεωτερικότητας PDF
Κοσμάς Ψυχοπαίδης σελ. 81-126
Αιτιακή και ιστορική εξήγηση: γύρω από τη συστηματική του τελεολογικού σχηματισμού εννοιών στην αναλυτική και στη διαλεκτική-ερμηνευτική φιλοσοφία PDF
Manfred Riedel, Ρουστοπάνη - Σούρλα Βάσω (μτφρ.) σελ. 127-152
Η μαρξική θεωρία της αξίας PDF
Isaak Illich Rubin, Γράβαρης Διονύσης (μτφρ.) σελ. 153-182
Το χρήμα στις θεωρίες του Marx και του Freud PDF
Wolfgang Harsch, Κορδέλα Κιαρίνα (μτφρ.) σελ. 183-211
Βιβλιοκρισία PDF
Σταυρούλα Τσινόρεμα σελ. 213-218ΔΕΥΚΑΛΙΩΝ

Πασιθέη: Ηλεκτρονικές Επιστημονικές Δημοσιεύσεις Ανοικτής Πρόσβασης, 2008-2012
Βιβλιοθήκη & Κέντρο Πληροφόρησης - Πανεπιστήμιο Πατρών