Τόμ. 11, Αρ. 38 (1985)

Επιστήμη και φιλοσοφία στον Paul Feyerabend

Πίνακας Περιεχομένων

Περιεχόμενα

[Εξώφυλλο Τεύχους 38] PDF
χωρίς σελ/μηση
[Περιεχόμενα Τεύχους 38] PDF
χωρίς σελ/μηση
Αυτοπροσωπογραφία PDF
Paul K. Feyerabend, Γκουνταρούλης Γιώργος (μτφρ.) σελ. 117-139
Υπεράσπιση του πλουραλιστικού ρεαλισμού PDF
Γιώργος Γκουνταρούλης σελ. 141-152
P. Feyerabend: από την κριτική των μεθοδολογιών στην κριτική της σύγχρονης επιστήμης PDF
Βασίλης Κάλφας σελ. 153-167
Ρεαλισμός και μεθοδολογικός πλουραλισμός PDF
Άρης Κουτούγκος σελ. 169-180
Μερικές σκέψεις για τις «φυσικές ερμηνείες» του Feyerabend PDF
Γαβρόγλου, Κώστας σελ. 181-191
Επιστήμη και πολιτική: σημειώσεις στο έργο του Feyerabend PDF
Γρηγόρης Ανανιάδης σελ. 193-210
Η μεθοδολογία του κ. Feyerabend PDF
Παντελής Νικολακόπουλος σελ. 211-227
Επιστήμη και δημοκρατία: σκέψεις πάνω στη φιλοσοφία του Feyerabend PDF
Περικλής Σ. Βαλλιάνος σελ. 229-249
Προλεγόμενα στην ελληνική ανάγνωση του Ενάντια στη Μέθοδο PDF
Αριστείδης Μπαλτάς σελ. 251-273
[Ανακοίνωση] PDF
Κ.Φ.Ε. χωρίς σελ/μησηΔΕΥΚΑΛΙΩΝ

Πασιθέη: Ηλεκτρονικές Επιστημονικές Δημοσιεύσεις Ανοικτής Πρόσβασης, 2008-2012
Βιβλιοθήκη & Κέντρο Πληροφόρησης - Πανεπιστήμιο Πατρών