Τόμ. 8

Αρ. 27-28 (1979) Φιλοσοφία της γλώσσας Ι

Πίνακας Περιεχομένων

Περιεχόμενα

[Εξώφυλλο Τευχών 27-28] PDF
χωρίς σελ/μηση
[Περιεχόμενα Τευχών 27-28] PDF
χωρίς σελ/μηση
Αλήθεια και νόημα PDF
Donald Davidson, Μπασάκος Παντελής (μτφρ.) σελ. 183-205
Τι είναι μια θεωρία του νοήματος; PDF
M. A. E. Dummett, Αρζόγλου Ιορδάνης (μτφρ.) σελ. 207-252
Η επανάσταση του Chomsky στη γλωσσολογία PDF
J. R. Searle, Καβουκόπουλος Φώτης (μτφρ.) σελ. 253-286
Βιβλιοκρισίες - Κριτικές αναλύσεις: κριτική επισκόπηση των φιλοσοφικών ερευνών του Wittgenstein PDF
P. F. Strawson, Αραβαντινού Άννα (μτφρ.) σελ. 287-322
Φιλοσοφικά περιοδικά PDF
Κώστας Κούτρας σελ. 323-340
[Γλωσσάρι] PDF
[Ανωνύμως] σελ. 341-342
[Διαφήμιση] PDF
χωρίς σελ/μησηΔΕΥΚΑΛΙΩΝ

Πασιθέη: Ηλεκτρονικές Επιστημονικές Δημοσιεύσεις Ανοικτής Πρόσβασης, 2008-2012
Βιβλιοθήκη & Κέντρο Πληροφόρησης - Πανεπιστήμιο Πατρών