Τόμ. 8

Αρ. 25-26 (1979) Η γλώσσα της κριτικής

Πίνακας Περιεχομένων

Περιεχόμενα

[Εξώφυλλο Τευχών 25-26] PDF
χωρίς σελ/μηση
[Περιεχόμενα Τευχών 25-26] PDF
χωρίς σελ/μηση
Έντεχνος λόγος ή οι μεταμορφώσεις του Πρωτέα PDF
Τζίνα Πολίτη σελ. 3-43
Η γλώσσα της κριτικής PDF
I. A. Richards, Καβουκόπουλος Φώτης (μτφρ.) σελ. 44-48
Τα τέσσερα είδη νοήματος PDF
I. A. Richards, Καβουκόπουλος Φώτης (μτφρ.) σελ. 49-56
Η θυμική πλάνη PDF
W. K. Wimsatt, Monroe C. Beardsley, Καβουκόπουλος Φώτης (μτφρ.) σελ. 57-75
Η ουλή του Οδυσσέα PDF
Erich Auerbach, Μπιτσώρης Ευάγγελος (μτφρ.) σελ. 76-93
Τα αρχέτυπα της λογοτεχνίας PDF
Northrop Frye, Κούρτοβικ Δημοσθ. (μτφρ.) σελ. 94-99
Οι μετασχηματισμοί των μαγικών παραμυθιών PDF
Vladimir Propp, Μητσού - Παππά Μαριλίζα (μτφρ.) σελ. 100-113
Ο ποιητικός προσδιορισμός και η αισθητική λειτουργία της γλώσσας PDF
Jan Mukarovsky, Χριστοδουλίδης Παύλος (μτφρ.) σελ. 114-121
Από που θα ξεκινήσουμε; PDF
Roland Barthes, Μητσού - Παππά Μαριλίζα (μτφρ.) σελ. 122-131
Το εννοούμενο και το αληθοφανές PDF
Julia Kristeva, Κούρτοβικ Δημοσθ. (μτφρ.) σελ. 132-136
Η γενετική δομική μέθοδος στην ιστορία της λογοτεχνίας PDF
Lucien Goldmann, Μητσού - Παππά Μαριλίζα (μτφρ.) σελ. 137-150
Οι λογαριασμοί με τη «δομική» ποιητική PDF
Galvano Della Volpe, Χριστοδουλίδης Παύλος (μτφρ.) σελ. 151-157
Ιστορικότητα του λογοτεχνικού λόγου PDF
Ignazio Ambrogio, Χριστοδουλίδης Παύλος (μτφρ.) σελ. 158-162
Επιλογή βιβλιογραφίας PDF
[Ανωνύμως] σελ. 163-178
[Περιεχόμενα Έτους 1978] PDF
χωρίς σελ/μηση
[Διαφημίσεις] PDF
χωρίς σελ/μησηΔΕΥΚΑΛΙΩΝ

Πασιθέη: Ηλεκτρονικές Επιστημονικές Δημοσιεύσεις Ανοικτής Πρόσβασης, 2008-2012
Βιβλιοθήκη & Κέντρο Πληροφόρησης - Πανεπιστήμιο Πατρών