Τόμ. 6, Αρ. 18 (1977)

Αισθητική

Πίνακας Περιεχομένων

Περιεχόμενα

[Εξώφυλλο Τεύχους 18] PDF
χωρίς σελ/μηση
[Περιεχόμενα Τεύχους 18] PDF
χωρίς σελ/μηση
Σχέδιο χαρτογράφησης της σύγχρονης αισθητικής PDF
Μαριλίζα Μητσού - Παππά σελ. 123-135
Επιλογή βιβλιογραφίας PDF
Μαριλίζα Μητσού - Παππά σελ. 136-144
Η εποπτεία και η έκφραση PDF
B. Croce, Ανδρεάδης Γ. (μτφρ.) σελ. 145-161
Η ποιητική του Πώλ Βαλερύ PDF
Γεώργιος Ι. Μουρέλος σελ. 162-187
Καλλιτεχνικές και αισθητικές αξίες PDF
R. Ingarden, Ιωαννίδης Κλείτος (μτφρ.) σελ. 188-204
Αισθητική θεωρία και εμπειρία της τέχνης PDF
R. K. Elliott σελ. 205-219
Πειραματική αισθητική PDF
D. E. Berlyne, Αρχελάου Ε. (μτφρ.) σελ. 220-242
Η ποίηση του Holderlin στη φιλοσοφική σκέψη του M. Heidegger PDF
Αναστάσιος Γιανναράς σελ. 243-258
Ειδήσεις - Πληροφορίες PDF
[Ανωνύμως] σελ. 259-260
[Διαφημίσεις] PDF
χωρίς σελ/μησηΔΕΥΚΑΛΙΩΝ

Πασιθέη: Ηλεκτρονικές Επιστημονικές Δημοσιεύσεις Ανοικτής Πρόσβασης, 2008-2012
Βιβλιοθήκη & Κέντρο Πληροφόρησης - Πανεπιστήμιο Πατρών