Τόμ. 4, Αρ. 13 (1975)

Πολιτική θεωρία

Πίνακας Περιεχομένων

Περιεχόμενα

[Εξώφυλλο Τεύχους 13] PDF
χωρίς σελ/μηση
[Περιεχόμενα Τεύχους 13] PDF
χωρίς σελ/μηση
Δύο έννοιες της ελευθερίας PDF
Sir Isaiah Berlin, Μαρμαρινός Ι. Γ. (μτφρ.) σελ. 3-17
Η ανώτατη εκπαίδευση στην Ελλάδα ως μηχανισμός κοινωνικής αναπαραγωγής PDF
Κωνσταντίνος Τσουκαλάς σελ. 18-33
Ανατομία της νεοελληνικής «ιδεολογίας» PDF
Νικόλαος Βερνίκος σελ. 34-50
Ο λενινισμός του Αντόνιο Γκράμσι PDF
Δημήτρης Δημητράκος σελ. 51-69
Θεωρία του καπιταλισμού και αγροτικό ζήτημα PDF
Κώστας Βεργόπουλος σελ. 70-93
Ιδεολογία και σημαίνουσες πρακτικές PDF
Γιώργος Βέλτσος σελ. 94-106
Abstracts - Resumes PDF
[Ανωνύμως] σελ. 107-109
[Περιεχόμενα Έτους 1974] PDF
χωρίς σελ/μησηΔΕΥΚΑΛΙΩΝ

Πασιθέη: Ηλεκτρονικές Επιστημονικές Δημοσιεύσεις Ανοικτής Πρόσβασης, 2008-2012
Βιβλιοθήκη & Κέντρο Πληροφόρησης - Πανεπιστήμιο Πατρών