2002

Ειδικό Τεύχος 2

Πίνακας Περιεχομένων

Περιεχόμενα PDF
  χωρίς σελ/μηση
Εισαγωγικό σημείωμα PDF
  9-12
Πραγματεία για τη διόρθωση του νου: το Προοίμιο PDF
  σελ. 15-34
Μέθοδος και ελευθερία PDF
  σελ. 35-66
Σχετικισμός και κανονιστικότητα στην ηθική και πολιτική φιλοσοφία του Σπινόζα PDF
  σελ. 67-112
Η έννοια της λαϊκής κυριαρχίας στον Σπινόζα PDF
  σελ. 113-124
Ελευθερία και δημοκρατία: ο απόλυτος Σπινόζα PDF
  σελ. 126-136
Αγάλματα, έπαθλα και χιλίαρχοι: ο Σπινόζα και η επικαιρότητα PDF
  σελ. 137-172
Pantheismusstreit. Η διένεξη περί του Σπινόζα στον ύστερο γερμανικό διαφωτισμό PDF
  σελ. 173-190
Εμμένεια και δομή PDF
  σελ. 191-228
Αλήθεια και αναστοχαστικότητα: από τον Σπινόζα στον Προυστ και τανάπαλιν PDF
  σελ. 229-254
Ο Σπινόζα συνομιλεί με τον Βίτγκενσταϊν PDF
  σελ. 255-312ΑΞΙΟΛΟΓΙΚΑ, ISSN: 1105-395X, Ίδρυμα Σάκη Καράγιωργα

Πασιθέη: Ηλεκτρονικές Επιστημονικές Δημοσιεύσεις Ανοικτής Πρόσβασης, 2008-2012, Βιβλιοθήκη & Κέντρο Πληροφόρησης - Πανεπιστήμιο Πατρών